P. G. Wodehouse och Sverige

 Hemsidan ägnas åt P. G. Wodehouse i svensk översättning :
- i tidskrifter och dagstidningar,
- i böcker,
- mm
Jag som står bakom hemsidan, Tomas Prenkert, är medlem i WodehouseSällskapet.

Hemsidan startades år 2012. Senaste uppdatering:  27 april 2021.

Visitors who prefer English: Please go to subpage SUMMARY IN ENGLISH!

REKORD i antal besökare på hemsidan på ett dygn: 395 besökare (25/3 2017).

Det finns en SYSTERHEMSIDA: www.wodehouseforskning@weebly.com . På fliken ARTIKLAR kan du bl.a läsa de 14 nummer av

"Ye olde Plum News"

som jag hittills publicerat. Varje nr är bara en sida och sätter spotlight på något speciellt tema. Jag räknar med att publicera ett nytt nummer per månad.

Bengt Malmberg har stor del i arbetet att ta fram material som presenteras på denna hemsida. TACK BENGT! Ett STORT TACK också till ULLA för allt tålamod med mig och detta jobb!

I HUVUDMENYN ovan ser du vilka undersidor/flikar som finns. Korta presentationer av dem finns här nedanför.

WODEHOUSE I SVENSK PRESS

För många år sedan råkade jag komma över några gamla svenska tidskrifter som innehöll noveller av P. G. Wodehouse vilka inte publicerats i svenska böcker. De befintliga svenska bibliografierna över Wodehouse innehöll inget om publiceringen i pressen. Genom WodehouseSällskapet fick jag kontakt med Bengt Malmberg och vi två har drivit ett projekt att leta efter Wodehousetexter i svenska tidskrifter samt i dagspress. Vi har fått god hjälp av många andra, stort tack till er alla! Projeket är avrapporterat på systerhemsidan: www.wodehouseforskning@weebly.com/artiklar.

NYA NOVELLSAMLINGAR  

Här finns en presentation av antologin I sällskap med Wodehouse som WodehouseSällskapet gav ut i oktober 2015. Här presenteras också de novellsamlingar som Bengt och jag tidigare har givit ut: Drönarhistorier och Bland lorder och drönare. Likaså presenteras en liten antologi som gavs ut gemensamt av WodehouseSällskapet och Baskerville Hall Club med Wodehousetexter inspirerade av Sherlock Holmes.

ANTOLOGIER

De svenska bibliografierna, t.ex. den på WodehouseSällskapets hemsida och Asplund 1971, innehåller ingen information om samlingsantologier där Wodehouse finns representerad tillsammans med andra författare. På denna sida finns uppgifter om de antologier jag känner till. Här finns några översättningar som inte publicerats på svenska någon annanstans! Se NOVELLER PÅ SVENSKA.

BÖCKER

Andra svenska bibliografier/verkförteckningar (t.ex. den på WodehouseSällskapets hemsida) innehåller enbart uppgifter om böckernas förstautgåvor. Jag har sammanställt en bibliografi över samtliga upplagor på svenska och dessutom lagt in bilder på deras framsidor. Några bilder saknas dock ännu. Jag har enbart tagit med uppgifter om tryckta böcker, dvs inte om talböcker.

LÄSVÄRT OM PLUM

Bengt har gjort ett urval bland de bästa artiklarna om Plum på svenska. På sidan finns också länkar till:
- Bengts fina översikt över BIOGRAFIER OM PLUM,
- En lista över recensioner i svensk press av böcker om Plum,
- En lista över artiklar i svensk press med anledning av hans bortgång.

ÖVRIGT

Några Wodehouse-böcker har filmats i Sverige och några av hans musicaler/komedier har getts på svenska teatrar. Här finns mer uppgifter.

NOVELLER PÅ SVENSKA

Här finns en förteckning över samtliga noveller av Plum som översatts till svenska (vad jag vet), om alla olika översättningar och var de publicerats.Förteckningen är uppdaterad också med de översättningar som utgivits internt inom WodehouseSällskapet

TIPS?

Känner du till någon tidskrift, tidning eller antologi med en Wodehousetext som det saknas uppgift om på denna hemsida så är jag mycket tacksam för ett mail. Min ambition är att uppdatera den allt eftersom nya fynd dyker upp. Min mailadress: tomas.prenkert@gmail.com

 

 

Gör din egen gratis hemsida