P. G. Wodehouse och Sverige

 På hemsidan finns material om P. G. Wodehouse i svenska översättningar :
- i tidskrifter och dagstidningar,
- i böcker,
- mm
som inte finns publicerat på andra ställen (vad jag vet). Jag som står bakom hemsidan heter Tomas Prenkert

Hemsidan är senast uppdaterad: 5/1 2018. (Fliken Antologier)

Visitors who prefer English: Please go to subpage SUMMARY IN ENGLISH!

REKORD i antal besökare på hemsidan på ett dygn: 395 besökare (25/3 2017).

NYHET: Wodehouse omnämnd av Svenska Akademins ständiga sekreterare Sara Danius i hennes tal vid utdelningen av 2017 års nobelpris till Kazuo Ishiguro.

Bengt Malmberg har stor del i arbetet att ta fram material som presenteras på denna hemsida. TACK BENGT! Ett STORT TACK också till ULLA för allt tålamod med mig och detta jobb!

I HUVUDMENYN ovan ser du vilka undersidor/flikar som finns. Korta presentationer av dem finns här nedanför.

WODEHOUSE I SVENSK PRESS

För många år sedan råkade jag komma över några gamla svenska tidskrifter som innehöll noveller av P. G. Wodehouse vilka inte publicerats i svenska böcker. Svenska Wodehousebibliografier innehöll inget om detta. Genom WodehouseSällskapet fick jag kontakt med Bengt Malmberg och sedan dess har vi två letat efter Wodehousetexter i svenska tidskrifter och nu även i dagspress. Vi har fått god hjälp av många andra, stort tack till er alla!

NYA NOVELLSAMLINGAR  

Här finns en presentation av antologin I sällskap med Wodehouse som WodehouseSällskapet gav ut i oktober 2015. Här presenteras också de novellsamlingar som Bengt och jag tidigare har givit ut: Drönarhistorier och Bland lorder och drönare. Likaså presenteras en liten antologi som gavs ut gemensamt av WodehouseSällskapet och Baskerville Hall Club med Wodehousetexter inspirerade av Sherlock Holmes.

ANTOLOGIER

De svenska bibliografierna, t.ex. den på WodehouseSällskapets hemsida och Asplund 1971, saknar information om antologier där Wodehouse är representerad tillsammans med andra författare. På denna sida finns uppgifter om de antologier jag känner till. I dessa finns några översättningar som inte publicerats på svenska någon annanstans! Se NOVELLER PÅ SVENSKA.

BÖCKER

Andra svenska bibliografier/verkförteckningar (t.ex. den på WodehouseSällskapets hemsida) innehåller enbart böckernas förstautgåvor. Jag har sammanställt en bibliografi över samtliga upplagor på svenska och dessutom lagt in bilder på deras framsidor. Några bilder saknas dock ännu. Jag har enbart tagit med uppgifter om tryckta böcker, dvs inte om talböcker.

LÄSVÄRT OM PLUM

Bengt har gjort ett urval bland de bästa artiklarna om Plum på svenska. På sidan finns också länkar till Bengts fina översikt över BIOGRAFIER OM PLUM, till en lista över recensioner i svensk press av böcker om Plum och till en lista över artiklar i svensk press med anledning av hans bortgång.

ÖVRIGT

Några Wodehouse-böcker har filmats i Sverige och några av hans musicaler/komedier har getts på svenska teatrar. Här finns mer uppgifter.

NOVELLER PÅ SVENSKA

Här finns en förteckning över samtliga noveller av Plum som översatts till svenska (vad jag vet), om alla olika översättningar och var de publicerats.

GÄSTBOK

Här har hemsidans besökare möjligheter att chatta med mig och varandra!

 

TIPS?

Känner du till någon tidskrift, tidning eller antologi med en Wodehousetext som det saknas uppgift om på denna hemsida så är jag mycket tacksam för ett mail. Min ambition är att uppdatera den allt eftersom nya fynd dyker upp. Min mailadress: tomas.prenkert@gmail.com

 

 

Gör din egen gratis hemsida